Αρχαϊκή-Κλασική Περίοδος

Archaic period: as the period in Greek history lasting from the eighth century BC to the second Persian invasion of Greece in 480 BC,[ following the Greek dark Ages and succeeded by the classical period. Classical period: was a period of around 200 years (5th and 4th centuries BC) in Greek culture. This Classical period saw the annexation of much of modern-day Greece by the Persian Empire ] and its subsequent independence. Classical Greece had a powerful influence on the Roman Empire nd on the foundations of Western civilazation.

Δεν βρέθηκε κανένα προϊόν που να ταιριάζει με την επιλογή σας.