Αττικό Λευκό (IF16)

White-ground technique is a style of white ancient Greek pottery and the painting in which figures appear on a white background. It developed in the region of Attica, dated to about 500 BC We present indicative some products painted White Ground Attic IF16

Προβολή όλων των 7 αποτελεσμάτων