20. Κεραμικές Πλάκες-Καμβάδες

Παρουσιάζουμε κάποιους καμβάδες και κάποιες κεραμικές πλάκες,με θέματα , Αντίγραφα από Αρχαίες τοιχογραφίες.

Προβολή όλων των 13 αποτελεσμάτων