Κορινθιακή Τέχνη (IF4)

Η Κορινθιακή περίοδος χρονολογείται από το 610 π.Χ. μέχρι και το 535 π.Χ. περίπου. Κατά την Πρώιμη κορινθιακή περίοδο αρχίζουν να εμφανίζονται όλο και πιο συχνά εικονιστικές αφηγηματικές παραστάσεις, ενώ οι ζωφόροι με τα ζώα δεν σταματούν, αποδίδονται όμως πιο απλοποιημένες και λιγότερο φροντισμένες. Αυτό συμβαίνει λόγω της μεγάλης ζήτησης των κορινθιακών αγγείων, γεγονός που έκανε την παραγωγή τους μαζική.Στη Μέση κορινθιακή περίοδο, τα σώματα των ζώων και των μυθικών όντων γίνονται ακόμα πιο επιμήκη και, έτσι, οι ζωφόροι γεμίζουν πιο εύκολα και γρήγορα.Στην Ύστερη κορινθιακή φάση παρατηρείται τυποποίηση και μαζικότητα της παραγωγής, με έμφαση σε συγκεκριμένα σχήματα αγγείων και είδη διακόσμησης με απλοποιημένες ζωικές μορφές και συμβατικά μοτίβα. Παρουσιάζουμε ενδεικτικά κάποια προϊόντα ζωγραφισμένα στην Κορινθιακή Τέχνη(IF14)

Προβολή όλων των 7 αποτελεσμάτων